Privacy statement

Bij bezoek aan deze internetsite (www.autostaddevries) kan Autostad de Vries persoonsgegevens van u verzamelen. Dit gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin.
Autostad de Vries waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit 'Privacy Statement'. Dit Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze internetsite, het gebruik van 'cookies' en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Autostad de Vries verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website in verband met haar bedrijfsvoering, om u te informeren, om producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen die voor u interessant kunnen zijn en om statistieken met betrekking tot webgebruik bij te houden. De gegevens die u ons verstrekt zullen gebruikt worden om contact met u te zoeken wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld om u te informeren over mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de internetsite en om u diensten aan te bieden die u mogelijk nuttig vindt (tenzij u hebt aangegeven dergelijke diensten niet te willen ontvangen). Op de wijze waarop Autostad de Vries persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze internetsite en anderszins is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.


Bijzondere persoonsgegevens

Autostad de Vries verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) via deze internetsite. Mocht Autostad de Vries dat wel willen doen, dan zal vooraf uw goedkeuring worden gevraagd. Indien u Autostad de Vries ongevraagd van bijzondere persoonsgegevens voorziet, verleent u automatisch toestemming tot het gebruik van deze gegevens.


Cookies
Het is Autostad de Vries toegestaan om informatie over het gebruik van deze internetsite te verzamelen en te analyseren, inclusief de domeinnaam, de hoeveelheid hits, de pagina's die bezocht worden, vorige/volgende sites die bezocht worden en de duur van elk bezoek. Deze informatie mag verzameld worden met behulp van een zogenaamd 'cookie'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en makkelijker.


Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op internetsites van derden die via deze internetsite door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

Uitoefening van uw rechten; contact met Autostad de Vries

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Autostad de Vries uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Autostad de Vries via info@autostaddevries.nl